Reeducació psicopedagògica

Teràpia per trastorns específics de l’aprenentatge: sessions individualitzades amb la psicopedagoga per atendre les necessitats que presenten nens i nenes amb determinats trastorns o dificultats. Al llarg de les sessions s’estableix l’acompanyament i l’orientació que més s’adapti a la persona, tant a nivell acadèmic com emocional i conductual.

 

Dislèxia: trastorn de l’aprenentatge que es manifesta amb una dificultat per llegir i per comprendre allò que es llegeix. No està relacionat amb problemes d’intel·ligència, sinó amb la forma de processar les lletres i les paraules.

 

Falta de concentració i atenció: és un trastorn en la capacitat d’atenció que impedeix la realització de les tasques més quotidianes i comuns.

 

Tècniques d’estudi: inicialment partim del coneixement i desenvolupament de les pròpies habilitats i aptituds. Posteriorment, es busca l’obtenció dels recursos y eines que més s’ajustin a la persona per assolir una millora de la seva eficàcia a l’hora d’estudiar i conseqüentment un major rendiment a l’escola. Les tècniques d’estudi es consideren estratègies d’aprenentatge que permeten afrontar correctament les activitats acadèmiques segons les peculiaritats de cada persona.

 

Manca d’hàbits: fomentar a través de diferents tècniques l’adquisició de rutines i la interiorització d’actituds de compromís i constància.

reeducació psicopedagògica1