Teràpies naturals

Constel·lacions familiars sistèmiques

 

 

· Què són les constel·lacions familiars?

 

Les constel·lacions familiars són una eina d’ajuda terapèutica individual que es realitza en grup, per a la resolució de conflictes tant personals, familiars com professionals des de la visió sistèmica, tenint en compte a l’individu i al seu entorn familiar o professional.

 

Es pot constel·lar qualsevol persona, major d’edat, que tingui alguna dificultat relacionada amb la família, la parella o l’entorn professional, o que pateixi alguna malaltia que l’afecti a ella directa o indirectament.

 

Exposar-se a una constel·lació és exposar-se a una nova mirada sobre alguna dificultat; més enllà de les pròpies expectatives, creences i valors.

 

A través del desenvolupament d’una constel·lació es pot veure on es va interrompre el flux i els vincles que sostenen el nostre sistema familiar o professional per poder avançar en la nostra vida. Es tracta d’allò inconscient subjacent a tota relació humana, indistintament de raça, país o cultura, tal com va observar Hellinger i que va acabar dient-li els «Ordres de l’Amor».

 

 

· Com es desenvolupa una constel·lació familiar?

 

La persona que vol ser constel·lada exposa la seva dificultat, i el facilitador recull la informació essencial. La persona haurà d’escollir entre els participants de la sala a algú que la representi a ella, i d’altres que representin a la resta de membres implicats en el tema que s’està constel·lant. A partir d’aquí la persona seu a observar el desplegament de la constel·lació.

 

El facilitador demanarà als representants que es deixin portar i es moguin segons sentin; sempre en silenci i mantenint un espai respectuós amb els altres. Encara que sembli increïble, l’inconscient col·lectiu comença a expressar-se a través de cada representant amb el moviment i les expressions corporals.

 

Posteriorment el facilitador acompanya a cada representant a l’estat més harmònic possible que permeti el sistema, i es fa una transmissió de la informació observada en els moviments produïts a la sala entre els diferents participants. Aquesta informació permet a la persona constel·lada obrir-se a una nova mirada i assolir una major claredat i resolució de la dificultat presentada inicialment.

 

El poder d’una constel·lació rau en el fet que no és un procés intel·lectual, ni mental, sinó que va més enllà i mostra els lligams invisibles, allò que el nostre inconscient amaga.

teràpies naturals Reiki
Teràpies naturals Constel·lacions
teràpies naturals Constel·lacions 2

Registres Akàshics

 

 

· Què són els registres Akàshics?

 

El Registre Akáshic (RA) és un espai de la consciència on està gravat tot el viatge de la nostra Ànima. Es podria dir que és com un llibre energètic que conté totes les experiències de la nostra Ànima, la seva saviesa i la veritat sobre el que som.

La lectura dels Registres Akàshics ajuden a trobar resposta a preguntes sobre diferents temes rellevants; les relacions familiars, el propòsit de Vida i la relació amb la professió, el pacte d’ànimes i relació de parella, els bloquejos limitants i els patrons repetitius.

 

 

· Beneficis dels Registres Akàshics

 

La lectura dels RA ens permet sortir de la inconsciència i automatisme en què generalment vivim, per triar conscientment i alinear-nos amb els Ensenyaments de l’Ànima.

Cada vegada que rebem una lectura de RA ens estem obrint a tres processos importants:

 

  • Rebem informació a les preguntes o temes que volem curar i que dificulten el nostre fluir en el «Aquí i Ara»
  • Sanació akáshica: l’energia que baixa del Registre és una energia amorosa que produeix una intensa i profunda sanació. D’aquí que parlem d’un moviment de l’Ànima
  • Dispensa kàrmica: alliberament de creences, patrons i limitacions en la nostra vida

 

 

· Com es desenvolupa una lectura de RA?

 

Per a la lectura la persona ha de preparar una sèrie de temes o qüestions sobre les quals vol treballar; tot allò que en aquest moment dificulti el seu camí. Les preguntes poden anar des del més terrenal al més elevat o espiritual. Si cal, el facilitador pot ajudar a formular les preguntes.

Un cop establertes totes les qüestions a abordar, el facilitador anirà transmeten els missatges que rep com a paraules, imatges o sensacions en resposta a cada pregunta sol·licitada.

REIKI

 

 

· Què és el Reiki?

 

És un art de curació ancestral de canalització de l’Energia Universal a través de les mans. És l’Energia Còsmica Universal, invisible i omnipresent. La paraula japonesa Rei significa Universal, sense límits, i Ki Energia Vital.

 

L’energia Reiki, a través de les mans del terapeuta, actua en totes les dimensions de l’ésser humà: la part física, mental, emocional i espiritual. Reiki és tant un camí de sanació, com de desenvolupament interior.

 

Reiki és una energia semblant a les ones de ràdio i que existeix a tot arreu de l’univers conegut. Aquesta visió de món, nova a occident però antiquíssima a orient, proposa que tot el que existeix és energia i que condensada, s’equilibra i forma la matèria.

 

Els descobriments científics han demostrat una veritat tan simple com que l’energia precedeix a la matèria, i que aquesta es pot transformar i modelar amb la intervenció d’una energia més gran.

 

 

· Beneficis i sanació amb Reiki

 

És un tractament holístic sobre l’ésser humà, entenen la malaltia com un desequilibri entre els diferents cossos subtils i centres energètics (xacres) i no només en els efectes físics o patologies.

 

La seva freqüència equilibra totes les altres energies que troba. Tota persona i ésser està fet d’energia i té la seva pròpia energia vital.

 

Mitjançant la imposició de les mans es reestableix l’equilibri propi del pacient millorant el fluxe energètic de tot el cos, ment i emocions.

 

 

· Com es desenvolupa una sessió de Reiki?

 

La sessió es realitza amb el pacient estirat sobre una camilla amb roba i si fa falta una manta, per tal que el pacient estigui còmode i relaxat. A partir d’aqui el terapeuta col·loca les mans (amb un lleuger contacte o sense contacte directe) sobre diferents parts del cos del cap fins als peus, permetent fluir l’energia amb les seves mans i permetent que la pròpia energia del pacient integri aquest procés.